VI TILBYR

"Ingen jobb er for liten, ingen jobb er for stor!"

Landskapsarbeider

 
Graving

Vi påtar oss alle typer graving og ingen jobb er for liten for oss.

  • Tomtegraving boliger

  • Graving for nye landbruksbygg og gjødselkummer

Myr-restaurering

Myr-restaurering og landskaps-restaurering blir ett av våre nye satsingsfelt i årene som kommer.

Ferdiggress

Levering og legging av ferdiggress.

Steinmuring
  • Utfører alle former for steinmuring.

  • Murer i Dovre og Oppdals-skifer.

  • Som et alternativ til steinmurer leverer vi produkter fra Asak og lignende aktører.