top of page
VI TILBYR

OM OSS

Familiebedrift med bred og omfattende arbeidsområde, med faglig dyktige ansatte.

Våre ansatte er vår viktigste ressurs. Mange har fulgt oss igjennom en hel mannsalder og er aldri borte fra jobb. Kompetansen i arbeidsgruppa er høy, og arbeidsmoralen er meget god. Det lave sykefraværet vitner om et godt arbeidsmiljø. Aldersspennet i gruppa er fra 18 til 70 år. Utfordringer i årene fremover blir å videreføre den gode arbeidsmoralen og kompetansen til nye og fremtidige arbeidere. Vi er i dag 25 årsverk.

OTF_kunstgress-legging.png
OM OSS

1969

Etableringsår

25

Årsverk

PROSJEKT

PROSJEKTER
Se dronevideoer under!

Grunn-arbeider fjøs

Riving asfaltfabrikk

Myr-restaurering

Utskyving snødeponi

Grunnarbeider ny vaskehall Kallerud

Vi søker

Maskinfører
Traktorpiloter/håndmenn (2stk)

De ansatte er vår største resurs og vi setter store krav til arbeidere som skal jobbe hos oss. 

Dette synes vi er viktig: 

  • Ønske om å bidra med noe

  • Punktlighet

  • Ønske om å lære å utvikle seg

 

Kurs og årskontroll

Vi utfører årskontroll på masseforflytningsmaskiner og utstedelse kompetansebevis maskinfører.

KONTAKT

Se bilder av flere prosjekter!

bottom of page