top of page

VI TILBYR

"Ingen jobb er for liten, ingen jobb er for stor!"

Landskapsarbeider

Landskapsarbeider
Graving

Vi påtar oss alle typer graving og ingen jobb er for liten for oss.

  • Tomtegraving boliger

  • Graving for nye landbruksbygg og gjødselkummer

Myr-restaurering

Myr-restaurering og landskaps-restaurering blir ett av våre nye satsingsfelt i årene som kommer.